Google меняет имидж

Google8

Компания Google, сделала пожалуй самое заметное преобразование за последние семнадцать лет.

Второго сентября, каждый пользователь посетивший главную страницу Google.com, может видеть как какая то рука стирает традиционные, многолетний логотип компании и вместо него рисует новый, новый logo, уже другим шрифтом. При этом используются фирменные цвета: красный, жёлтый, зелёный и голубой.

Во вторник, представители компании объяснили, что эти изменения связаны с возросшим использованием мобильных девайсов, для небольших экранов которых новый шрифт подходит лучше. Также изменился логотип мобильного приложения Google, вместо маленькой g на голубом фоне, появилась заглавная G в фирменных цветах.

Вполне можно понять, почему компания решила изменить дизайн своего логотипа. Поскольку logo можно образно сравнить с визитной карточкой, или входной дверью, которую видит каждый пользователь. Даже самые лучшие входные двери, нуждаются в обновлении. Сегодня их могут сделать под заказ в самых интересных и привлекательных вариантах, в любой специализирующийся фирме.

DE

Google hat wohl die auffälligste Transformation in den letzten siebzehn Jahren gemacht.

Heute, jeder Benutzer, der besucht die Homepage Google.com, kann zu sehen, dass für eine Hand wäscht die traditionellen, langjährige Logo von Unternehmen und stattdessen zeichnet ein neues, modernes Logo, die ist bereits mit einer anderen schriftart. Dabei Google-Farben: rot, gelb, grün und blau zu verwendeten .

Am Dienstag, dem Vertreter des Unternehmens erklärte, dass diese änderungen verbunden mit der steigenden Verwendung von mobilen Geräten, für ihre kleinen Bildschirme, diese neue schriftart passt besser. Veränderte sich auch das Logo des mobilen Google-Anwendungen, statt des kleinen g auf blauem hintergrund, erschien die Großschrift-G in den Farben.

SV

Google har gjort den kanske mest märkbar förändring under de senaste sjutton åren.

Idag, varje användare som besöker startsidan Google.com kan se hur någon form av handen tvättar den traditionella, långsiktiga logip företag och i stället drar en ny, modern logotyp, med ett annat teckensnitt. Med hjälp av företagets färger: röd, gul, grön och blå.

På tisdag, representanter för företaget förklarade att dessa förändringar är förknippade med den ökade användningen av mobila enheter, små skärmar som nya typsnitt passar bättre. Också förändrats logotypen för Google mobile app, istället för en liten g på en blå bakgrund, inkomst G dök upp i företagets färger.

Portal http://raznie.ru/

Related posts:

Добавить комментарий

GOLDEN JOAILLERIE
Raznie.RU | Site Map Version2017